งานหุ้มเบาะหนัง Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถบสีแดง ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู เพิ่มความสปอร์ต เป็นของลูกค้าย่านศรีนครินทร์

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เบาะคู่หน้า

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เบาะแถวกลาง

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เบาะแถวกลาง

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เบาะแถวสาม

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง ด้านหลังของเบาะคู่หน้า

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

งานโชว์ตะเข็บ เพิ่มแถบสีแดง ตรงกลางใช้หนังลายฉลุแบบเจาะรู

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

งานโชว์ตะเข็บ เพิ่มแถบสีแดง ตรงกลางใช้หนังลายฉลุแบบเจาะรู

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง ส่วนหัวหมอน

 

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง ส่วนเบาะนั่ง

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

งานโชว์ตะเข็บคู่สีแดง